Bekijk onze
vacatures

Klantenservice
Bel 085 484 04 84 

Privacyverklaring

Inhoud:

1. Persoonsgegevens die wij verwerken.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

4. Delen van persoonsgegevens met derden.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

 

MKB Office B.V. MKB Office B.V., gevestigd aan MKB Office B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MKB Office B.V.
Boerendanserdijk 41 C
8024 AE Zwolle
https://www.mkbofficeshop.nl

-------------------------------

De Corantijn 87
1689 AN Zwaag

Telefoonnummer: 085 484 0484
E-mailadres: bedrijfsrelaties@mkb-office.nl

Naast de levering van kantoorartikelen biedt MKB Office B.V. verschillende diensten, waaronder:

- vaste telefonie

- mobiele telefonie

- internetdiensten

- clouddiensten

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om dit te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij inzicht hebben in welke producten en diensten u bij ons afneemt. In het gebruik dat u van onze producten en diensten maakt, ook als u niet al uw producten of diensten van één merk van MKB Office B.V. afneemt. Wij koppelen de informatie die we van u hebben om uw vragen, meldingen (bijv. over een storing in uw dienstverlening) en klachten, snel en adequaat op te kunnen pakken.

We informeren u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die u gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen. Bij bijvoorbeeld het aflopen van uw abonnement. Als u meerdere diensten of producten bij ons afneemt dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Wij wijzen u graag op deze voordelen. Ook daarvoor verwerken we uw gegevens.

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop!

Onze belofte:

· Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.

· Wij kijken niet naar de inhoud van uw communicatie. Wij monitoren geen gesprekken, kijken niet naar de inhoud van uw sms-berichten, e- mails of chats en houden niet bij welke websites u bezoekt.

· Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

· Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u eenvoudige mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt in te zien en aan te passen.

U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

MKB Office B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

Wanneer u telecomdiensten afneemt bij ons, worden de volgende gegevens ook verwerkt:

- Documentnummer identiteitsbewijs;

- Kopie identiteitsbewijs;

- Type identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs, paspoort);

- Vervaldatum identiteitsbewijs.

 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MKB Office B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

- MKB Office B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- MKB Office B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- MKB Office B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bij de afname van de telecomdiensten van MKB Office B.V. zijn de volgende doelen van toepassing:

- Uw afgenomen dienst te implementeren.

- U te informeren over de connectiviteit van het netwerk.

- Onderhoud te verlenen bij de afname van de telecomdiensten.

 

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MKB Office B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn afhankelijk van de door u bij ons afgenomen diensten en de daaraan gekoppelde wettelijke bepalingen. Als u hier vragen over heeft dan kunt u mailen naar bedrijfsrelaties@mkb-office.nl.

 

4. Delen van persoonsgegevens met derden

MKB Office B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MKB Office B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MKB Office B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie derden

Doel

Gegevens

SaaS-partij

Verwerking van de order; levering van de bestelling.

N.A.W.-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, evt. KVK-nummer

Leverancier kantoorartikelen

Verzameling en verwerking van de order.

N.a.w. gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

Betaalservice provider

Betalingen via VISA, Mastercard, iDeal

N.A.W.-gegevens, e-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer.

Facturatiesysteem

Verwerking betalingen en facturen

Bankrekeningnummer

Telecomprovider

Realisatie van de overeengekomen telecomdiensten

N.A.W.-gegevens, bankrekeningnummer, identiteitsbewijs.

Hebt u hierover vragen hebben, dan kunt u mailen naar bedrijfsrelaties@mkb-office.nl.

 

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MKB Office B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MKB Office B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MKB Office B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bedrijfsrelaties@mkb-office.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MKB Office B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MKB Office B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bedrijfsrelaties@mkb-office.nl.

 

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018.

Actie

Adviesgesprek aanvragen

 

Vraag snel uw gratis adviesgesprek aan!

Neem contact met mij op

Voor vragen over een order of informatie over een van onze producten kunt u contact opnemen door het contactformulier in te vullen.

Bel mij terug

Nieuws

Elke organisatie is digitaal
07 augustus 2019

Elke organisatie is digitaal

De markt transformeert

Meer
KPN introduceert werkplek met Microsoft 365 voor iedereen
25 juli 2019

KPN introduceert werkplek met Microsoft 365 voor iedereen

KPN introduceert een beheerde werkplek voor ondernemend Nederland die altijd up-to-date is. De werkplek is gebaseerd op Microsoft 365. Werknemers kunnen hiermee overal effectief samenwerken zonder dat de werkgever zich zorgen hoeft te maken over veiligheid en het beheer. De nieuwe werkplek maakt gebruik van de cloud en is afgestemd op de werkzaamheden van de individuele werknemer, waardoor deze optimaal kan presteren.

Meer
1